neonatal infections

  • Epidemiology of infections and antimicrobial use in Greek Neonatal Units
    Despoina Gkentzi, Christina Kortsalioudaki, Benjamin Campbell Cailes, Theoklis Zaoutis, John Kopsidas, Maria Tsolia, Nikos Spyridis, Soultana Siahanidou, Kosmas Sarafidis, Paul T Heath, Gabriel Dimitriou